DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 24.09.2019 17:59:15 

KLUB STOMIKŮ ILCO PŘÍBRAM‚ z. s.

Úvod
Žádná data nebo nastavení...

 

 

 

V České republice žije asi deset tisíc stomiků, tedy lidí s trvale nebo dočasně vyvedeným dutým orgánem na povrch těla. Přesto se o jejich problémech na veřejnosti téměř vůbec nehovoří, patří k určitému tabu.
Nejčastěji bývá u stomika vyvedeno tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty. Tím dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovládatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazné zhoršení celkové kvality života.
Na rozdíl od některých jiných druhů zdravotního postižení pro stomiky mnoho informačních zdrojů na tuzemském internetu není. Většinu informací najdou na dvou:  stránkách České ILCO - sdružení stomiků v České republice a na webu Stomikův soukromý klub.

Co ví zdravý člověk o tomto postižení? Dovede si představit, jak by takové postižení změnilo jeho život? Problémy, se kterými se stomici setkávají, patří k určitému tabu, o němž naše společnost nerada hovoří. Tyto stránky přinášejí informace nejen pro stomiky, ale i pro širokou veřejnost.

Původ slova stomie

 Když se řekne stomik, dost lidí si představuje, že má něco společného se zubaři. Se stomatologií je společný pouze základ slova pocházející z řeckého "stoma", což znamená ústa, v přeneseném významu pak  či otvor. Stomici jsou lidé s dočasně nebo trvale vyvedeným střevem nebo močovodem.

Stomik

 Je zdravotně postižený občan, který má dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovládatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazné zhoršení celkové kvality života.

MUDr. Jaroslav Lúčan, CSc.
předseda rady odborníků SLOVILCO

Druhy stomií

 Podle toho, který dutý orgán je vyveden jsou rozlišovány tři základní druhy stomií:

Podle doby, na kterou je stomie vytvářena, se rozlišují stomie:

 • Dočasná = přechodný vývod. Po nějaké době, když ustoupí onemocnění či neprůchodnost, může být stomie zrušena.
 • Trvalá = nevratná. Je zakládána při závažných onemocněních či poškozeních svěrače. Se stomií postižený žije celý zbytek života (i desítky let).

Trávicí trakt

image Rozmělněná potrava se dostává z dutiny ústní do jícnu, z něho do žaludku a potom do tenkého střeva (ileum). V tenkém střevu se dokončuje trávení potravy. Rozložené složky potravy se tu vstřebávají do krve. Střevní obsah je řídký. Tenké střevo je pro udržení života nezbytné a bez nepříznivých důsledků na organismus lze vyjmout jen jeho část. V tlustém střevu (colon) se ze střevního obsahu vstřebává zejména voda a soli, a to zejména v jeho pravé polovině. V levé polovině je obsah tlustého střeva ještě řídký, v levé je více zahuštěný až tuhý. Tlustá střevo není nezbytné pro život a může být celé vyjmuto.
   

Kolostomie

  Kolostomie je nejčastější druh vývodu. Kolostomie je souhrnný název pro vývody tlustého střeva (colon). Střevo může být vyvedeno v různých místech. Speciální názvy kolostomií se odvozují od místa vyvedení:
 • sigmoideostomie (1) - vývod na esovité kličce. Pokud je odstraněn i svěrač, je stomie trrvalá.
 • transversostomie (2) - vývod na příčném tračníku. V tomto případě se obvykle jedná o dvouotvorovou (dvouhlavňovou) stomii.
 • coecostomie (3) - vývod na přechodu tenkého a tlustého střeva. Často bývá dočasná, účelem je odlehčit zbývající části tlustého střeva.
image
Publikováno se svolením australské stomičky Sharon.
Jak kolostomie vypadá?
 • Vývod je malý kruhový otvor červené barvy o průměru 2-5 cm,
 • kolostomie je nejčastěji umístěna v levém podbřišku (sigmoideostomie ),
 • její povrch je neustále vlhký a lesklý,
 • z vývodu odchází plyny a stolice samovolně, proto musí být používány sáčky pro zachycení výměšků,
 • není citlivá na bolest, neboť se ve sliznici nenacházejí nervová zakončení,
 • při ošetřování je nutná určitá opatrnost, neboť se sliznice snadno poraní a začne krvácet.
image Příčiny vedoucí k založení kolostomie:
 • záněty tlustého střeva,
 • operace nádorů - nezhoubných nebo zhoubných,
 •  výchlipky tlustého střeva, které se rychle zanítí,
 • proděravění střeva (perforace),
 • střevní uzávěr (ileus),
 • střevní krvácení,
 • nedostatečná funkce svalového svěrače (ztráta kontroly vyprazdňování),
 • nesprávný vývoj střeva o lidského zárodku (embrya),
 • poškození z ozařování jiných orgánů v malé pánvi.
<-- zpět na začátek stránky  

Ileostomie

image Vývod tenkého střeva (ileum) se provádí mnohem méně často, než vývod tlustého střeva. Nejčastější příčinou vývodu tenkého střeva je odstranění celého tlustého střeva. Mnohem vzácnější je přechodné vyvedení tenkého střeva z důvodu uklidnění zánětu nebo po operačním zákroku na tlustém střevě. Vývod tenkého střeva se příliš neliší od vývodu střeva tlustého. Tenké střevo má trvalé peristaltické pohyby a žlučovitě zelený obsah neustále vytéká ven. Je proto nutno stále nosit sáček. V obsahu tenkého střeva je ještě mnoho tekutin a trávících šťáv, které mohou po opakovaném styku s pokožkou může způsobit poleptání.
image Jak ileostomie vypadá?
 • Vývod je malý kruhový otvor červené barvy o průměru 2-2,5 cm (o něco menší než kolostomie),
 • ileostomie je obvykle umístěna v pravém podbřišku,
 • mírně vyčnívá nad úroveň pokožky břicha,
 • obsah tenkého střeva je tekutý a mnohem agresivnější na pokožku,
 • na snímku je přilepená podložka dvoudílné pomůcky. Na kroužek podložky je přichycován sáček.
image
Publikováno se svolením australské stomičky Sharon.
 • ileostomie s nasazeným sáčkem,
 • obsah tenkého střeva je tekutý, proto se obvykle používají výpustné sáčky,
 • svorka na dolním konci sáčku umožňuje vypuštění obsahu, aniž by byl sáček snímán z podložky.
<-- zpět na začátek stránky  

Urostomie

image


image
Urostomie (vývod močovodu) je nejméně častý typ stomií. Urostomiků je méně než 5% všech stomiků. Důvodem pro vytvoření urostomie je překážka, která brání normálnímu odtoku moče. Moč, která se tvoří v ledvinách, je odváděna močovody do močového měchýře. Nejčastěji je postiženo ústí močovodu do močového měchýře, méně často jsou postiženy vlastní močovody. Není-li možno obnovit normální tok moče, jsou močovody vyvedeny břišní stěnou na její povrch. Vzácně se řeší vývodem také poranění močovodů nebo močového měchýře nebo vývojové vady u dětí. Lze se setkat se základními třemi typy urostomií:
 • uretrostomie - na povrch břišní stěny jsou vyvedeny močovody. Uretrostomie vyžaduje pečlivé ošetřování, neboť močovody a ledviny se mohou snadno infikovat.
 • urostomie vyvedená přes tenké střevo. Z tenkého střeva se odejme malý kousek, ze kterého se vytvoří vývod, do kterého jsou zavedeny močovody. Toto vyvedení snižuje nebezpečí průniku infekce do močového ústrojí.
 • KOCK rezervoár - z části tenkého střeva se vytvoří rezervoár, do kterého jsou vyvedeny močovody. Obsah rezervoáru se vypouští po 4 - 6 hodinách zasunutím gumového katetru.
<-- zpět na začátek stránky